Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Dział Fizykoterapii - Kochcice

Dział ten prowadzi leczenie usprawniające narządów ruchu, przy wykorzystaniu różnych postaci energii fizycznej oraz bodźców chemicznych. Podstawowych zadaniem działu jest leczenie pacjentów w trakcie hospitalizacji na Oddziałach Rehabilitacji oraz skierowanych z Poradni Rehabilitacyjnej.

Zabiegi fizykoterapeutyczne obejmują: