Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej: dr n.med Elżbieta Rabsztyn

To wieloprofilowe laboratorium wyposażone jest w nowoczesne, automatyczne analizatory i sprzęt laboratoryjny znanych firm medycznych, m.in ABBOTT i SIEMENS. Krew do badań pobierana jest systemem próżniowym Vacutainer.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej świadczy szeroki zakres usług medycznych, dążąc do utrzymania ich jakości na jak najwyższym poziomie poprzez:

Wśród usług medycznych świadczonych przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wyróżnia się wykonywanie badań z zakresu:

Badania wykonywane są dla:

Personel Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

• Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej:
   dr n.med Elżbieta Rabsztyn
   Specjalista z diagnostyki laboratoryjnej
   Specjalista z dziedziny Zdrowie Publiczne
   Nr wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych - 04106

•  z-ca Kierownika Zakładu:
   dr n.med Barbara Otrębska
   Specjalista z diagnostyki laboratoryjnej
   Specjalista z dziedziny Zdrowie Publiczne

• Wyższy personel medyczny - 13 osób
• Średni personel medyczny - 8 osób
• Personel pomocniczy - 1 osoba

 

W marcu 2018r Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej otrzymał Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

Pierwsze wyróżnienie certyfikatem potwierdzającym spełnienie normy ISO 9001:2000 laboratorium otrzymało w 2006r, natomiast w 2009r odnowiło Certyfikat, spełniając wymagania normy ISO 9001:2008. Natomiast w marcu 2012r Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej otrzymał Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 - certyfikat odnowiono w kwietniu 2015r.

Zdjęcie certyfikatu

Przyjęta polityka jakości zmierza do ustalenia i utrzymania skutecznego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy: PN-EN ISO 9001:2015

 Realizujemy politykę jakości przez:

Rocznie Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje ponad 200 tyś. badań

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej jest podłączony do szpitalnej sieci komputerowej, co umożliwia szybkieprzesyłanie zleceń i wyników badań.