Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Zakres udzielanych świadczeń

Rodzaj działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

Do zadań Szpitala należy prowadzenie działalności leczniczej w rodzaju:


Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne realizowane są w następujących zakładach leczniczych:

Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne realizowane są w następujących zakładach leczniczych: