Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Strona główna

Frontowy widok szpitala w Piekarach Śląskich Frontowy widok szpitala w Kochcicach 

Witamy na stronie głównej

Samodzielnego  Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej
 im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich.

Naszym Pacjentom zapewniamy leczenie na najwyższym poziomie.

Zapraszamy.

Najnowsze aktualności

Zmiana organizacji pracy w dniu 14.08.2020r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14.08.2020r Szpital będzie pracował w trybie dyżurowym. W związku z powyższym w tym dniu nieczynne będą:

 • poradnie specjalistyczne,
 • sekretariaty oddziałów,
 • punkty rejestracji i wydawania badań Zakładu Diagnostyki Obrazowej,
 • administracja Szpitala.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

6 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Zmiana organizacji pracy w dniu 14.08.2020r.

GOTOWI NA AKREDYTACJĘ !!!

W dniach 2- 4 września br. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich odwiedzą wizytatorzy Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

To kolejna, począwszy od 2006 roku wizyta akredytacyjna, mająca na celu ocenę przestrzegania standardów, na których opiera się praca Szpitala.

Każda wizyta akredytacyjna to moment szczególny w życiu Szpitala. To właśnie członkowie komisji oceniają funkcjonowanie placówki oraz przestrzeganie Standardów w zakresie działalności Szpitala Specjalistycznego.

Pierwotnie ocena Wizytatorów miała się odbyć w maju br., jednak ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS–CoV-2, termin wizytacji został przesunięty na wrzesień.

 

6 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: GOTOWI NA AKREDYTACJĘ !!!

Informacja dotycząca naruszenia ochrony danych osobowych

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich informuje, że na skutek nieprawidłowego działania pracownika Szpitala, dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej (błędne kopie wydruków przeznaczone do zniszczenia w niszczarce dokumentów) zostały wyniesione poza teren szpitala i dostały się w ręce osoby trzeciej.

Poniżej Szpital przekazuje informacje dotyczące okoliczności zdarzenia, wraz z możliwymi skutkami i proponowanymi środkami zaradczymi.

Wspomniane kopie obejmują dane kilku pacjentów, do których wysłano indywidualne zgłoszenie o naruszeniu ochrony danych osobowych, jednakże do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy nie można wykluczyć, że kopie dokumentacji, będące w posiadaniu nieuprawnionej osoby, obejmują również dane innych pacjentów. Zaistniała sytuacja nie ma wpływu na integralność i kompletność dokumentacji medycznej, której oryginały znajdują się w archiwum Szpitala.

Zakres danych, zawartych w dokumentacji może obejmować w szczególności imię i nazwisko pacjenta, adres zamieszkania / zameldowania, datę urodzenia a także numer PESEL,  dane dotyczące numeru dowodu osobistego oraz wskazanego do kontaktu numeru telefonu. Zakres danych może obejmować również informacje o stanie zdrowia Pacjenta, w tym wywiad lekarski, opisy schorzeń, chorób towarzyszących, przebiegu leczenia.

Opisana sytuacja dotyczy danych pacjentów przetwarzanych w ramach pracy Oddziału I Urazowo - Ortopedycznego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich w okresie VI-IX 2019 roku.

Następstwem naruszenia może być próba wykorzystania danych zawartych w dokumentacji. 

W związku z powyższym, prosimy Państwa o czujność, a w przypadku uzyskania informacji o ewentualnych próbach wykorzystania Państwa danych, którymi dysponował Szpital - o niezwłoczne zawiadomienie organów ścigania oraz kontakt ze Szpitalem. Może bowiem dojść m.in. do naruszenia dobrego imienia, próby kradzieży tożsamości czy utraty kontroli nad własnymi danymi.

Pragniemy poinformować, że ewentualne wykorzystanie danych zawartych w kopiach wydruków przez osoby nieuprawnione, które wejdą w ich posiadanie, jest działaniem bezprawnym.

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba  w Piekarach Śląskich niezwłocznie poinformował o naruszeniu organ nadzorczy – Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Jednocześnie zapewniamy, że Szpital podjął działania, by wyjaśnić w pełni okoliczności zaistniałego naruszenia. Szpital dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były przetwarzane w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Zapewniamy że przedmiotowe zdarzenie miało charakter incydentalny oraz że  podjęliśmy działania,  aby w przyszłości nie dopuścić do wystąpienia podobnej sytuacji.

Jeśli będą Państwo mieć dodatkowe pytania, lub zechcą nam przekazać dodatkowe informacje dotyczące zdarzenia, mogą się Państwo kontaktować z powołanym w Szpitalu Inspektorem Ochrony Danych (Pan Andrzej Ignacy)– w naszej placówce,  mailowo (abi@urazowka.piekary.pl ), lub telefonicznie (32 3934309).

5 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Informacja dotycząca naruszenia ochrony danych osobowych

Rozwijamy się dla Was !!!

Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego

 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich informuje o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego pn. „Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz infrastruktury w SP ZOZ Szpitalu nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach i podmiocie partnerskim”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa II Cyfrowe śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych dla 3. typu projektu – Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia.

 

Data podpisania umowy partnerskiej: 27.07.2020 r.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2021 r.

 

Uzasadnienie przyczyn przystąpienia do realizacji projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i rozwój e-usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia. Wykorzystanie współpracy z SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach  zwiększy efektywność realizowanego projektu i wytworzy wartość dodaną. Projekt wpłynie pozytywnie na rozwój e-usług w regionie.

Obecny projekt jest kontynuacją działań Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich w zakresie wdrażania elektronicznych usług publicznych na terenie województwa śląskiego.

Ww. projekt przyczyni się do podniesienia jakości usług medycznych realizowanych przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich.

 

Lider - SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach

29 lipca 2020
Czytaj więcej o: Rozwijamy się dla Was !!!

Zasady przekazywania paczek dla pacjentów Szpitala

Uwaga !!!

 

Zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym nr 43/2020 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich wprowadza się zasady przekazywania paczek dla pacjentów Oddziałów I - X w okresie zagrożenia epidemicznego.

 

 1. Każda paczka dla pacjenta Szpitala musi być opisana imieniem, nazwiskiem oraz numerem oddziału Szpitala, na którym przebywa pacjent.

 2. Paczki będą przyjmowane w śluzie przy wejściu głównym do Szpitala w każdy dzień tygodnia w godz. 15.00 -17.00.

 3. Osoba dostarczająca paczkę dla pacjenta Szpitala zobowiązana jest do wypełnienia oświadczenia wydawanego przez pracowników odbierających paczkę na śluzie.

 

 

Powyższe zasady nie obowiązują w przypadku paczek dostarczanych dla pacjentów Oddziału V Rehabilitacyjnego – paczka opisana imieniem i nazwiskiem pacjenta, dostarczana jest pod drzwi Oddziału V Rehabilitacyjnego, gdzie jest odbierana przez personel Oddziału.

10 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zasady przekazywania paczek dla pacjentów Szpitala

Ograniczenie pracy działów Szpitala

SZANOWNY PACJENCIE !

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, szpital podjął następujące działania mające na celu minimalizację ryzyka infekcji:

 1. Pacjent
  • poradni specjalistycznych,
  • zgłaszający się do planowego przyjęcia do oddziału szpitalnego,
  • zgłaszający się w celu wykonania badań przez Zakład Diagnostyki Obrazowej,
  zostaje poddany wstępnej weryfikacji (badanie temperatury). W przypadkach, kiedy nie jest to bezwzględnie konieczne prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi (wyjątkiem są rodzice z nieletnimi dziećmi oraz opiekunowie osób wymagających tej opieki bezwzględnie).
 2. Pacjenci zgłaszający się na badania diagnostyczne w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wchodzą wejściem głównym obok pracowni rtg ambulatoryjnej. Skierowania na badania TK i MR – do ustalenia terminu – mogą zostać oddane w śluzie znajdującej się za wejściem głównym – proszę koniecznie na skierowaniu umieścić aktualny numer telefonu, tak aby nasi pracownicy mogli się z państwem skontaktować i podać termin badania. Po wyniki badań diagnostycznych proszę w miarę możliwości zgłaszać się po godzinie 14.00 – do rejestracji głównej Zakładu Diagnostyki Obrazowej.
 3. Wszystkie przyjęcia planowe do oddziałów szpitalnych są ograniczone procedurami zapewniającymi bezpieczeństwo w stanie epidemii.
 4. Wprowadza się zakaz odwiedzin pacjentów hospitalizowanych.
 5. Praca w Poradni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Dorosłych, Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Dzieci i Młodzieży oraz Poradni Rehabilitacyjnej będzie dostosowana do obowiązujących reżimów epidemiologicznych – w przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 32 39–34–258 lub 32 39–34–259.
 6. Ze względu na ograniczenie pracy Poradni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej istnieje możliwość uzyskania teleporady: porady będą udzielane od poniedziałku do piątku po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym terminu pod numerami telefonów gabinetów:
  • Gabinet nr 1 tel. 32 39-34-101
  • Gabinet nr 2 tel. 32 39-34-102
  • Gabinet nr 3 tel. 32 39-34-103
  • Gabinet nr 4 tel. 32 39-34-104
  • Gabinet nr 5 tel. 32 39-34-105
  • Gabinet nr 6 tel. 32 39-34-106
  • Gabinet nr 7 tel. 32 39-34-107

 

Informacja o aktualnej sytuacji będzie na bieżąco umieszczana na stronie internetowej Szpitala.

19 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Ograniczenie pracy działów Szpitala

Podziękowania dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.

baner PGG

Na podstawie podpisanej umowy darowizny Szpital wzbogacił się o kamerę termowizyjną, która w szybki sposób pozwoli na identyfikację pacjentów zgłaszających się z podwyższoną temperaturą ciała, co w obecnym czasie "walki" z pandemią koronawirusa jest bardzo istotne.


Dyrekcja i pracownicy Szpitala przekazują podziękowania za dostarczony sprzęt Zarządowi Polskiej Grupy Górnicze
j S.A.

15 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Podziękowania dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Międzynarodowa Kampania "Nursing Now" Polska

Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.

W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

Film z Inauguracji w Ministerstwie Zdrowia Międzynarodowej Kampanii "Nursing now" Polska:

https://youtu.be/SVOHo_Q_ElE

https://pl-pl.facebook.com/135889759813803/videos/212723106612912/

19 lutego 2020
Czytaj więcej o: Międzynarodowa Kampania "Nursing Now" Polska