Obowiązek informacyjny wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szanowny Pacjencie:
Na podstawie Art. 24 ust. 1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informuje się że:

  • administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62,
  • Pani / Pana dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych oraz leczenia,
  • Pani / Pana dane mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych i prawo ich poprawiania,
  • obowiązek podawania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa: Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

Ponadto informuje się, że zgodnie z Art. 36a ust. 2, pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych w Szpitalu prowadzony jest przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji rejestr zbiorów danych, którego treść udostępniana jest każdemu zainteresowanemu do przeglądania w siedzibie Szpitala.