Oddział VIII Urazowo - Ortopedyczny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n.med Ryszard Faltus

Oddział posiada 21 łóżek i zajmuje się leczeniem operacyjnym schorzeń ortopedycznych kończyny dolnej u kobiet i mężczyzn. Jego specjalnością jest chirurgia zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego. W postępowaniu operacyjnym wykorzystuje się implanty uznanych firm medycznych. Najczęściej wykonuje się zabiegi z użyciem endoprotez całkowitych i jednoprzedziałowych.

Artykuły

Oddział VIII - personel kierowniczy i lekarski

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Ryszard Faltus

Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem: dr n.med Piotr Łukasik

Asystenci:

  • dr n.med Michał Pyda
  • lek. Witold Rygałło
  • lek. Grzegorz Prajsnar
  • lek. Rafał Domagalski

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Sonia Siwy

Oddział VIII - kontakt

Oddział VIII mieści się w budynku głównym Szpitala na parterze po lewej stronie

Kontakt telefoniczny z pracownikami oddziału możliwy jest pod następującymi numerami telefonów:

Centrala Szpitala 32 39 - 34 - 100
Centrala Szpitala fax 32 39 - 34 - 141
Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem 32 39 - 34 - 381
Dyżurka lekarska 32 39 - 34 - 370
Dyżurka pielęgniarska 32 39 - 34 - 385
Sekretariat medyczny 32 39 - 34 - 383

Oddział VIII - ambulatorium

Informacje dotyczące przyjmowania lekarzy w poradni urazowo – ortopedycznej dostępne są na stronie poradni.