Ochrona danych osobowych. Rejestr zbiorów.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Klauzula informacyjna dla pacjentów

Na podstawie Art. 24 ust. 1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informuje się że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62 (kod pocztowy 41-940).
 2. Pani / Pana dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia.
 3. Pani / Pana dane mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych i prawo ich poprawiania.
 5. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa: Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

 

Klauzula informacyjna dla pracowników

Na podstawie Art. 24 ust. 1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informuje się że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62 (kod pocztowy 41-940).
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych ze stosunkiem pracy.
 3. Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks Pracy jest obowiązkowe a w pozostałym zakresie dobrowolne.

 

Klauzula informacyjna dla osób świadczących usługi na umowach cywilnoprawnych

Na podstawie Art. 24 ust. 1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informuje się że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62 (kod pocztowy 41-940).
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 3. Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych w celu realizacji umowy jest obowiązkowe, natomiast w pozostałych zakresie dobrowolne.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Na podstawie Art. 24 ust. 1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informuje się że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62 (kod pocztowy 41-940).
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zarówno obecnej jak i przyszłych.
 3. Pani / Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
 4. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne

 

Klauzula informacyjna dla zbioru monitoring wizyjny

Na podstawie Art. 24 ust. 1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informuje się że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62 (kod pocztowy 41-940).
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Szpitala.
 3. Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych.
 5. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: drogę wjazdową do szpitala, drogi wewnętrzne oraz parkingi znajdujące się na terenie Szpitala, wejścia do budynków a także część obszaru znajdującego się wewnątrz budynków Szpitala.

 

Klauzula informacyjna dla zbioru rejestr korespondencji

Na podstawie Art. 24 ust. 1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informuje się że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62 (kod pocztowy 41-940).
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu w którym zostały podane i w celu prowadzenia rejestru poczty wychodzącej i przychodzącej.
 3. Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji celu w którym zostały podane.

 

Klauzula informacyjna dla praktykantów, stażystów, wolontariuszy

Na podstawie Art. 24 ust. 1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informuje się że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62 (kod pocztowy 41-940).
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy / porozumienia dotyczącego odbycia praktyk, stażów lub wolontariatu.
 3. Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych w celu realizacji umowy / porozumienia jest obowiązkowe, natomiast w pozostałych zakresie dobrowolne.

 

Klauzula informacyjna dla darczyńców szpitala

 Na podstawie Art. 24 ust. 1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informuje się że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62 (kod pocztowy 41-940).
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji przyjęcia darowizny.
 3. Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do realizacji przyjęcia darowizny.

 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów i dostawców / nabywców towarów i usług

Na podstawie Art. 24 ust. 1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informuje się że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62 (kod pocztowy 41-940).
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy.
 3. Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych w celu realizacji umów jest obowiązkowe, natomiast w pozostałych zakresie dobrowolne.

 

Klauzula informacyjna dla oferentów

Na podstawie Art. 24 ust. 1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informuje się że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62 (kod pocztowy 41-940).
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia oferty oraz podjęcia działań przed zawarciem ewentualnej umowy.
 3. Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu rozparzenia oferty.

 

 

Informacja o prowadzonym rejestrze zbiorów danych

Ponadto informuje się, że zgodnie z Art. 36a ust. 2, pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych w Szpitalu prowadzony jest przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji rejestr zbiorów danych, którego treść udostępniana jest każdemu zainteresowanemu do przeglądania w siedzibie Szpitala.