Jesteś tutaj: Start / Szpital / Statystyka

Statystyka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szpital w 2017 roku dysponował:

  • 217 łóżkami na ośmiu oddziałach urazowo - ortopedycznych
  • 15 łóżkami na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii (w tym 8 łóżkami intensywnej terapii pooperacyjnej)
  • 128 łóżkami na trzech oddziałach rehabilitacyjnych.

W 2017 roku hospitalizowano (wraz z ruchem chorych):

  • na oddziałach w Piekarach Śląskich - 10663 chorych,
  • na oddziałach w Kochcicach - 1852

Liczba pacjentów leczonych w warunkach stacjonarnych w ostatnich latach utrzymuje się na porównywalnym poziomie. Wahania w tym względzie związane są głównie z kontraktem jaki corocznie negocjowany jest z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Jednocześnie Szpital udziela również świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych. W 2017 roku udzielono łącznie ponad 70 tys. porad ambulatoryjnych w tym 17585 w ramach ostrego dyżuru. Placówka świadczy usługi medyczne chorym zamieszkującym głównie teren województwa śląskiego. Stanowią oni 84% leczonych chorych.

Szpital służy również pomocą mieszkańcom pozostałych regionów kraju, a także obcokrajowcom. Obok pacjentów zamieszkujących województwo śląskie dużą grupę pacjentów stanowią osoby z województw: małopolskiego (4,96%), opolskiego (4,25%), świętokrzyskiego (1,69%) i łódzkiego (1,46%).

Struktura pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu według kryterium płci

  • w oddziałach w Piekarach Śląskich leczono 5463 mężczyzn (51,68%) oraz 5108 kobiet (48,32%);
  • w oddziałach w Kochcicach leczono 693 mężczyzn (37,46%) i 1157 kobiet (62,54%).

W Szpitalu leczone są również dzieci. Łącznie na wszystkich oddziałach w 2017 roku hospitalizowano 889 pacjentów w wieku do 18 lat.
Średnia wieku pacjentów leczonych w SP Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej wynosi 55,75 lat (kobiety - 60,09, mężczyzni - 51,62) na oddziałach w Piekarach Śląskich. Powyższe wartości obliczono w oparciu o dane statystyczne z wyłączeniem Oddziału VII Urazowo - Ortopedycznego Dzieci i Młodzieży. Średni wiek pacjentów leczonych w ramach oddziału VII wynosi 11,94 lat. Średni wiek chorych leczonych na oddziałach rehabilitacji w Kochcicach jest znacznie wyższy i wynosi 66,71 lat (kobiety - 67,53, mężczyzni - 65,33)

Jak wynika z powyższych danych oferta zabiegowa Szpitala skierowana jest do osób w wieku produkcyjnym. Zastosowanie szerokiego wachlarza usług zabiegowych oraz umożliwienie pacjentom szybkiego dostępu do leczenia rehabilitacyjnego pozwala na szybki powrót do sprawności ruchowej i pracy zawodowej.

Analizując dodatkowo dane dotyczące pacjentów po urazach oraz leczonych z powodu różnych schorzeń w obrębie narządu ruchu wynika, że przedstawiona średnia wieku jest zaniżana przez młody wiek chorych urazowych. Wśród pacjentów leczonych w 2017 roku na oddziałach urazowo - ortopedycznych 2202 to pacjenci po urazach. W grupie tej przeważają mężczyźni (1333 chorych) co relatywnie przełożyło się na ogólną średnią wieku oraz stosunek w kryterium płci. Średnia wieku mężczyzn leczonych z powodu urazu wynosi 41,82 a kobiet 57,26. W grupie pacjentów leczonych na oddziałach urazowo - ortopedycznych Szpitala 308 to bezpośredni poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych.

Oferta zabiegowa Szpitala skierowana jest do chorych cierpiących z powodu schorzeń ortopedycznych i onkologicznych w obrębie układu narządu ruchu oraz osób, które uległy różnego typu urazom. Z grona pacjentów hospitalizowanych na oddziałach w Piekarach Śląskich grupa 4637 chorych leczona była z powodu różnego typu schorzeń ortopedycznych m. in. zmian zwyrodnieniowych stawów i kręgosłupa.

Oddziały prowadzą również leczenie chorych ze schorzeniami nowotworowymi. W grupie pacjentów leczonych z tego powodu nowotwór złośliwy stwierdzono u 202 chorych.