Oddział IX Urazowo - Ortopedyczny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. Adam Chrobok

Oddział zajmuje się leczeniem guzów układu kostno-mięśniowego, pierwotnych i wtórnych nowotworów kości oraz innych patologii kostno-stawowych. Jest jedynym tego rodzaju oddziałem w makroregionie Polski Południowej. W jego ramach powołano do życia interdyscyplinarny Zespół Guzów Kości, który współpracuje z Instytutem Onkologii w Gliwicach. Zespół ten tworzą specjaliści onkologii klinicznej, radioterapii i patologii oraz ortopedii.

lekarze oddziału

Dzięki powołaniu Zespołu Guzów Kości na Śląsku powstał jednolity protokół postępowania diagnostycznego, skojarzony z leczeniem ortopedycznym, radioterapią i chemioterapią. W konsekwencji nastąpiło uporządkowanie ruchu chorych, skrócenie czasu diagnostyki oraz przyśpieszenie początku leczenia specjalistycznego. Tym samym pacjenci mają obecnie większe szanse na pokonanie tych chorób. Natomiast sam oddział, w szerszym zakresie, może stosować zabiegi oszczędnościowe i rekonstrukcyjne.  

Artykuły

Oddział IX - personel kierowniczy i lekarski

Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. Adam Chrobok

Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem: lek. Tomasz Zakrzewski

Asystenci:

  • dr n. med. Jerzy Spindel
  • dr n. med. Grzegorz Gierlach
  • lek. Tomasz Mrożek
  • lek. Patryk Tomasik
  • dr n. med. Jacek Matysiakiewicz
  • lek. Jarosław Szczygieł
  • lek. Michał Benedykt Białek

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Anna Bocionek

Oddział IX - kontakt

Oddział IX mieści się w budynku głównym Szpitala na 2 piętrze po lewej stronie

Kontakt telefoniczny z pracownikami oddziału możliwy jest pod następującymi numerami telefonów:

Centrala Szpitala 32 39 - 34 - 100
Centrala Szpitala fax 32 39 - 34 - 141
Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem 32 39 - 34 - 301
Dyżurka lekarska 32 39 - 34 - 303
Dyżurka pielęgniarska 32 39 - 34 - 305
Sekretariat medyczny 32 39 - 34 - 303

W każdy wtorek lekarze dostępni są pod numerami telefonów w Poradni.

Oddział IX - ambulatorium

Informacje dotyczące przyjmowania lekarzy w poradni urazowo – ortopedycznej dostępne są na stronie poradni.

Konsultacje ortopedyczne odbywają się przy udziale lekarzy specjalistów z Instytutu Marii Curie - Skłodowskiej w Gliwicach:
prof. dr hab. n. med Leszek Miszczyk,
dr n. med. Bolesław Pilecki

Oddział IX - zakres działalności

Oddział IX - procedury lecznicze