Oddział VII Urazowo - Ortopedyczny Dzieci i Młodzieży

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Krzysztof Folta

Oddział zajmuje się kompleksowym diagnozowaniem, leczeniem oraz opieką nad dziećmi i młodzieżą z chorobami oraz urazami narządu ruchu. Jego pacjentami są dzieci od pierwszego dnia życia, po młodzież do lat 18. Regułą hospitalizacji małych dzieci jest stała obecność ich matek. Dzieciom w wieku szkolnym zapewniona jest nauka na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej.

Zdjęcie rentgenowskie Zdjęcie rentgenowskie

Oddział podejmuje się diagnostyki i leczenia trudnych przypadków, z którymi nie mogą poradzić sobie inne ośrodki akademickie z kraju i zagranicy. Całodobowy dyżur dla przypadków urazowych poszerzony jest o stały kontakt telefoniczny, co dotyczy osób leczonych ambulatoryjnie. Każdego roku w 15-łóżkowym oddziale wykonuje się ok. 1200 operacji.  

Artykuły

Oddział VII - personel kierowniczy i lekarski

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Krzysztof Piotr Folta

Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem: dr n. med. Krzysztof Besler

Asystenci:

  • dr n. med. Piotr Zając
  • dr n.med. Szymon Czech
  • lek. Dominik Dziadecki
  • lek. Robert Kokot

Pielęgniarka Oddziałowa: Monika Nowak

Oddział VII - kontakt

Oddział VII mieści się w budynku głównym Szpitala na parterze po prawej stronie.

Kontakt telefoniczny z pracownikami oddziału możliwy jest pod następującymi numerami telefonów:

Centrala Szpitala 32 39 - 34 - 100
Centrala Szpitala fax 32 39 - 34 - 141
Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem 32 39 - 34 - 371
Dyżurka lekarska 32 39 - 34 - 373
Dyżurka pielęgniarska 32 39 - 34 - 375
Sekretariat medyczny 32 39 - 34 - 372
Sekretariat medyczny fax 32 39 - 34 - 376

Oddział VII - ambulatorium

Informacje dotyczące przyjmowania lekarzy w poradni urazowo – ortopedycznej dostępne są na stronie poradni.

Oddział VII - zakres działalności

Oddział VII - procedury lecznicze