Oddział VI Urazowo - Ortopedyczny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Andrzej Jasiński


Oddział zajmuje się kompleksowym leczeniem urazów, schorzeń oraz zniekształceń wrodzonych i nabytych kończyny górnej z zastosowaniem najnowocześniejszych metod diagnostycznych i operacyjnych.

Lekarze przy zabiegu

 

Oddział dyspnuje 18 łóżkami i wykonuje rocznie ok. 1000 zabiegów operacyjnych. W przyszpitalnej poradni specjalistycznej co roku udziela ok. 9700 konsultacji i porad specjalistycznych w zakresie chirurgii ręki.  

 

Artykuły

Oddział VI - personel kierowniczy i lekarski

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Andrzej Jasiński

Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem: dr hab. n. med. Karol Szyluk

Asystenci:

 • lek. Tomasz Lichorad
 • lek. Tomasz Kiołbasa
 • lek. Marcin Grabowski
 • lek. Krzysztof Jasiński
 • lek. Wojciech Gwóźdź
 • lek. Marcin Kalita

 Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Dorota Rabsztyn

Oddział VI - kontakt

Oddział VI mieści się w budynku głównym Szpitala na 3 piętrze po lewej stronie.

Kontakt telefoniczny z pracownikami oddziału możliwy jest pod następującymi numerami telefonów:

Centrala Szpitala 32 39 - 34 - 100
Centrala Szpitala fax 32 39 - 34 - 141
Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem 32 39 - 34 - 361
Dyżurka lekarska 32 39 - 34 - 362
Dyżurka pielęgniarska 32 39 - 34 - 365
Sekretariat medyczny 32 39 - 34 - 363

W każdą środę lekarze dostępni są pod numerami telefonów w Poradni.

Oddział VI - ambulatorium

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Dorosłych

Poradnia czynna w środy w godz. 7.25 - 15.00. Lekarze przyjmują w godzinach 08.30 - 14.45.
Pacjenci zobowiązani są do ustalania terminów wizyty lekarskiej w dniach urzędowania danej poradni w godz. 7.30 - 8.30 lub 14.00 - 14.45. Terminy wizyty można uzgodnić telefonicznie lub osobiście.

W celu rejestracji pacjent winien przedstawić:

 1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości i nr PESEL, niezbędny do potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie sporządzonego przez NFZ dokumentu elektronicznego,
 2. inny dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, wymagany w przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w w/w sposób:
  • legitymację ubezpieczeniową (ważna przez okres 30 dni od daty poświadczenia przez zakład pracy, urząd pracy)
  • legitymację emeryta / rencisty
  • aktualne wpłaty ZUS (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą), KRUS
 3. wypełnione oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej w razie braku potwierdzenia przez NFZ ubezpieczenia i braku innego dokumentu ubezpieczenia,
 4. skierowanie do poradni urazowo - ortopedycznej
  (w przypadku kontynuacji leczenia w naszej poradni, skierowanie ważne jest do zakończenia leczenia danej jednostki chorobowej),
 5. wskazane jest przedstawienie elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy ubezpieczonych w Śląskim oddziale NFZ).

Uprasza się również o dostarczenie posiadanej dokumentacji z dotychczasowego leczenia oraz posiadanych wyników aktualnych badań (laboratoryjnych i obrazowych).

GABINETY

Gabinet nr 1
lek. Tomasz Lichorad
tel. 32 39-34-101

Gabinet nr 2
lek. Krzysztof Jasiński
tel. 32 39-34-102

Gabinet nr 3
lek. Marcin Grabowski
tel. 32 39-34-103

Gabinet nr 6
dr hab. n. med. Karol Szyluk - Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem VI
tel. 32 39-34-106

Gabinet nr 8
lek. Tomasz Kiołbasa
tel. 32 39-34-108

Oddział VI - zakres działalności