Oddział V Rehabilitacyjny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Lekarz Kierujący Oddziałem:  dr n.med Zygmunt Klosa

Oddział posiada 18 łóżek i zajmuje się rehabilitacją ogólnoustrojową. Jego nowoczesne wyposażenie i wcześnie rozpoczęta rehabilitacja pozwalają na znaczne skrócenie czasu powrotu pacjenta do sprawności ruchowej, szczególnie po zabiegach operacyjnych. Jednocześnie rehabilitacja poważnie zmniejsza objawy bólowe w przypadku przewlekłych, zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych, zarówno kręgosłupa, jak i stawów.

pacjent w trakcie rehabilitacji

U pacjentów hospitalizowanych w oddziale stosuje się różne rodzaje leczenia, takie jak kinezyterapię, fizykoterapię, hydroterapię, balneologię, logopedię, psychoterapię, farmakoterapię, leczenie dietetyczne.  

Artykuły

Oddział V - personel kierowniczy i lekarski

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n.med Zygmunt Klosa

Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem: lek. Barbara Mikłasz - Łochocka

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Zofia Kandzia

Oddział V - kontakt

Oddział V mieści się w odrębnym budynku Szpitala.

Kontakt telefoniczny z pracownikami oddziału możliwy jest pod następującymi numerami telefonów:

Centrala Szpitala 32 39 - 34 - 100
Centrala Szpitala fax 32 39 - 34 - 141
Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem 32 39 - 34 - 351
Dyżurka lekarska 32 39 - 34 - 353
Dyżurka pielęgniarska 32 39 - 34 - 355
Sekretariat medyczny 32 39 - 34 - 354

 

Oddział V - ambulatorium

Informacje dotyczące przyjmowania lekarzy w poradni rehabilitacyjnej dostępne są na stronie poradni.

Oddział V - zakres działalności

Oddział V - procedury lecznicze