Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Dorosłych

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Dzieci i Młodzieży (oddział VII)

PONIEDZIAŁEK
Przyjmują lekarze oddziału:  II, IVVII oraz VIII

WTOREK
Przyjmują lekarze oddziału:  IV VII oraz IX

ŚRODA
Przyjmują lekarze oddziału:  II, IVVI oraz VIII

CZWARTEK
Przyjmują lekarze oddziału: III, IV, VII oraz VIII

PIĄTEK
Przyjmują lekarze oddziału I, II oraz VII

W celu rejestracji pacjent winien przedstawić:

 1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości i nr PESEL, niezbędny do potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie sporządzonego przez NFZ dokumentu elektronicznego,
 2. inny dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, wymagany w przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w w/w sposób:
  • legitymację ubezpieczeniową (ważna przez okres 30 dni od daty poświadczenia przez zakład pracy, urząd pracy)
  • legitymację emeryta / rencisty
  • aktualne wpłaty ZUS (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą), KRUS
 3. wypełnione oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej w razie braku potwierdzenia przez NFZ ubezpieczenia i braku innego dokumentu ubezpieczenia,
 4. skierowanie do poradni urazowo - ortopedycznej
  (w przypadku kontynuacji leczenia w naszej poradni, skierowanie ważne jest do zakończenia leczenia danej jednostki chorobowej),
 5. wskazane jest przedstawienie elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy ubezpieczonych w Śląskim oddziale NFZ).

Uprasza się również o dostarczenie posiadanej dokumentacji z dotychczasowego leczenia oraz posiadanych wyników aktualnych badań (laboratoryjnych i obrazowych).

Od poniedziałku do piątku przyjmowani są pacjenci skierowani do tutejszej Poradni po konsultacji i zaopatrzeniu w ramach Całodobowego Ambulatorium Urazowo - Ortopedycznego tutejszego Szpitala:

GABINETY

PONIEDZIAŁEK, CZWARTEK, PIĄTEK

Gabinet nr 8
lek. Wojciech Gwóźdź
tel. 32 39-34-108

WTOREK

Gabinet nr 3
dr n.med Grzegorz Gierlach
tel. 32 39-34-103

ŚRODA

Gabinet nr 8
lek. Tomasz Kiołbasa
tel. 32 39-34-108