Poradnia Rehabilitacyjna - Kochcice

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Kochcice ul. Zamkowa 1, 42 - 713 Kochanowice tel. 34 35 - 33 - 631 wew. 213  


Poradnia Rehabilitacyjna jest komórką, której zadaniem jest udzielanie porad specjalistycznych z zakresu rehabilitacji narządów ruchu oraz prowadzenie leczenia pacjentów wymagających leczenia rehabilitacyjnego.

Zabiegi zlecone przez lekarzy specjalistów medycyny fizykalnej i balneoklimatologii wykonywane są w Dziale Rehabilitacji Szpitala.

W celu rejestracji pacjent winien przedstawić:

 1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości i nr PESEL, niezbędny do potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie sporządzonego przez NFZ dokumentu elektronicznego,
 2. inny dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, wymagany w przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w w/w sposób:
  • legitymację ubezpieczeniową (ważna przez okres 30 dni od daty poświadczenia przez zakład pracy, urząd pracy)
  • legitymację emeryta / rencisty
  • aktualne wpłaty ZUS (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą), KRUS
 3. wypełnione oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej w razie braku potwierdzenia przez NFZ ubezpieczenia i braku innego dokumentu ubezpieczenia,
 4. skierowanie do poradni rehabilitacyjnej
  (w przypadku kontynuacji leczenia w naszej poradni, skierowanie ważne jest do zakończenia leczenia danej jednostki chorobowej),
 5. wskazane jest przedstawienie elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy ubezpieczonych w Śląskim oddziale NFZ).

Uprasza się również o dostarczenie posiadanej dokumentacji z dotychczasowego leczenia oraz posiadanych wyników aktualnych badań (laboratoryjnych i obrazowych).


Poradnia czynna jest w następujące dni tygodnia:

Poniedziałek:

Poradnia czynna w godzinach 10.00 - 13.00.

Rejestracja od godziny 8.00. Uprasza się o rejestrację przed godzinami pracy poradni.

W poradni przyjmują:

 • lek. Lidia Mnich - Kościelna
 • lek. Jacek Milak
 • lek. Elżbieta Ostrowska - Krysiak

Wtorek:

Poradnia czynna w godzinach 10.00 - 14.00.

Rejestracja od godziny 8.00. Uprasza się o rejestrację przed godzinami pracy poradni.

W poradni przyjmują:

 • lek. Jerzy Kuźnik
 • lek. Elżbieta Lukosek
 • lek. Jacek Milak

Czwartek:

Poradnia czynna w godzinach 13.00 - 18.00.

Rejestracja od godziny 11.00. Uprasza się o rejestrację przed godzinami pracy poradni.

W poradni przyjmują:

 • lek. Jacek Milak
 • lek. Jerzy Kuźnik
 • lek. Elżbieta Ostrowska - Krysiak


Prawo kierowania do Poradni Rehabilitacyjnej posiada każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Lekarz wystawiający Skierowanie do Poradni Rehabilitacyjnej podaje rozpoznanie jednostki chorobowej, określenie dysfunkcji narządu ruchu oraz przyczynę kierowania na rehabilitację.