Poradnia Rehabilitacyjna - Kochcice

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Kochcice ul. Zamkowa 1, 42 - 713 Kochanowice tel. 34 35 - 33 - 631 wew. 213  


Poradnia Rehabilitacyjna jest komórką, której zadaniem jest udzielanie porad specjalistycznych z zakresu rehabilitacji narządów ruchu oraz prowadzenie leczenia pacjentów wymagających leczenia rehabilitacyjnego.

Zabiegi zlecone przez lekarzy specjalistów medycyny fizykalnej i balneoklimatologii wykonywane są w Dziale Rehabilitacji Szpitala.

W celu rejestracji pacjent winien przedstawić:

 1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości i nr PESEL, niezbędny do potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie sporządzonego przez NFZ dokumentu elektronicznego,
 2. inny dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, wymagany w przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w w/w sposób:
  • legitymację ubezpieczeniową (ważna przez okres 30 dni od daty poświadczenia przez zakład pracy, urząd pracy)
  • legitymację emeryta / rencisty
  • aktualne wpłaty ZUS (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą), KRUS
 3. wypełnione oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej w razie braku potwierdzenia przez NFZ ubezpieczenia i braku innego dokumentu ubezpieczenia,
 4. skierowanie do poradni rehabilitacyjnej
  (w przypadku kontynuacji leczenia w naszej poradni, skierowanie ważne jest do zakończenia leczenia danej jednostki chorobowej),
 5. wskazane jest przedstawienie elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy ubezpieczonych w Śląskim oddziale NFZ).

Uprasza się również o dostarczenie posiadanej dokumentacji z dotychczasowego leczenia oraz posiadanych wyników aktualnych badań (laboratoryjnych i obrazowych).


Poradnia czynna jest w następujące dni tygodnia:

Poniedziałek

 • lek. Elżbieta Lukosek 10:00 - 10:30  
 • lek. Lidia Mnich - Kościelna 10:30 - 11:30  
 • lek. Elżbieta Ostrowska - Krysiak  11:30 - 12:00

Wtorek

 • lek. Lidia Mnich - Kościelna 10:00 - 12:00  
 • lek. Elżbieta Ostrowska - Krysiak 12:00 - 12:30  
 • lek. Elżbieta Lukosek 12:30 - 13:00  
 • lek. Jerzy Kuźnik 13:00 - 14:00  

Środa
Poradnia nieczynna

Czwartek

 • lek. Lidia Mnich - Kościelna 13:00 - 14:00  
 • lek. Jerzy Kuźnik 14:00 - 15:00  
 • lek. Elżbieta Ostrowska - Krysiak 15:00 - 18:00

Piątek
Poradnia nieczynna

Rejestracja do Poradni Rehabilitacyjnej odbywa się w dniach jej urzędowania od godz. 7:25

Prawo kierowania do Poradni Rehabilitacyjnej posiada każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Lekarz wystawiający Skierowanie do Poradni Rehabilitacyjnej podaje rozpoznanie jednostki chorobowej, określenie dysfunkcji narządu ruchu oraz przyczynę kierowania na rehabilitację.