Poradnia Rehabilitacyjna - Kochcice

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Kochcice ul. Zamkowa 1, 42 - 713 Kochanowice tel. 34 35 - 33 - 631 wew. 213  


Poradnia Rehabilitacyjna jest komórką, której zadaniem jest udzielanie porad specjalistycznych z zakresu rehabilitacji narządów ruchu oraz prowadzenie leczenia pacjentów wymagających leczenia rehabilitacyjnego.

Zabiegi zlecone przez lekarzy specjalistów medycyny fizykalnej i balneoklimatologii wykonywane są w Dziale Rehabilitacji Szpitala.

W celu rejestracji pacjent winien przedstawić:

 1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości i nr PESEL, niezbędny do potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie sporządzonego przez NFZ dokumentu elektronicznego,
 2. inny dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, wymagany w przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w w/w sposób:
  • legitymację ubezpieczeniową (ważna przez okres 30 dni od daty poświadczenia przez zakład pracy, urząd pracy)
  • legitymację emeryta / rencisty
  • aktualne wpłaty ZUS (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą), KRUS
 3. wypełnione oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej w razie braku potwierdzenia przez NFZ ubezpieczenia i braku innego dokumentu ubezpieczenia,
 4. skierowanie do poradni rehabilitacyjnej
  (w przypadku kontynuacji leczenia w naszej poradni, skierowanie ważne jest do zakończenia leczenia danej jednostki chorobowej),
 5. wskazane jest przedstawienie elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy ubezpieczonych w Śląskim oddziale NFZ).

Uprasza się również o dostarczenie posiadanej dokumentacji z dotychczasowego leczenia oraz posiadanych wyników aktualnych badań (laboratoryjnych i obrazowych).


Poradnia czynna jest w następujące dni tygodnia:

Poniedziałek:

Poradnia czynna w godzinach 10.00 - 13.00.

Rejestracja od godziny 8.00. Uprasza się o rejestrację przed godzinami pracy poradni.

W poradni przyjmują:

 • lek. Lidia Mnich - Kościelna
 • lek. Elżbieta Ostrowska - Krysiak

Wtorek:

Poradnia czynna w godzinach 10.00 - 12.00.

Rejestracja od godziny 8.00. Uprasza się o rejestrację przed godzinami pracy poradni.

W poradni przyjmują:

 • lek. Elżbieta Lukosek

Czwartek:

Poradnia czynna w godzinach 13.00 - 18.00.

Rejestracja od godziny 11.00. Uprasza się o rejestrację przed godzinami pracy poradni.

W poradni przyjmują:

 • lek. Jacek Milak

Prawo kierowania do Poradni Rehabilitacyjnej posiada każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Lekarz wystawiający Skierowanie do Poradni Rehabilitacyjnej podaje rozpoznanie jednostki chorobowej, określenie dysfunkcji narządu ruchu oraz przyczynę kierowania na rehabilitację.