PORADNIE

DIAGNOSTYKA

START

ODDZIAŁY

KONTAKT

Aktualności

Doskonalenie zawodowe pielęgniarek w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej

Doskonalenie zawodowe pielęgniarek w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej   Doskonalenie zawodowe , zdobywanie kolejnych etapów rozwoju zawodowego wiąże się z własną indywidualną motywacją ,ale również w ogromnej mierze z potrzebą która wynika z oczekiwań kierowanych do pracowników medycznych. Pracownicy szpitala nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, po to aby oferować wysoką jakość opieki dla pacjentów. Doskonalenie zawodowe rozszerza kompetencje i umiejętności pracowników. W pielęgniarstwie  zakres doskonalenia zawodowego wynika z zapisów Ustawy o Zawodzie Pielęgniarki i Położnej,  oraz Kodeksu Etyki Zawodowej,  które nakładają  obowiązek stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych. W 2023 roku, 92% pielęgniarek uczestniczących w bezpośredniej opiece nad chorym ,została przeszkolona w zakresie przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych, szkoleniu  organizowanym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Pielęgniarki  uczestniczą w szkoleniach organizowanych na terenie szpitala w tym m.in. z zakresu zakażeń szpitalnych, błędów przedlaboratoryjnych, ochrony danych osobowych , dostępności , jak również zdarzeń niepożądanych i mobbingu. W ramach działalności Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego  na terenie Szpitala  są organizowane  coroczne konferencje. Nowością są prezentacje działalności oddziałów w zakresie opieki lekarsko – pielęgniarskiej, prezentowane podczas Szkoły Jakości    

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich jest placówką o charakterze monoprofilowym. Swoją działalność opiera na wieloletniej tradycji i doświadczeniu znakomitych specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

© 2023 Samodzielny Publiczny Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich. All Rights Reserved.
Projekt i realizacja InterAktywni Sp. z o.o.

Facebook